Föräldrainsats

Hur fungerar det?

Föräldrakooperativet Tummetott är en förskola som drivs som en ekonomisk förening av föräldrarna till barnen som går på vår förskola. Föreningen leds av en styrelse som väljs vid en årlig föreningsstämma, bestående av medlemmar. Vid styrelsens möten medverkar också vår förskolechef, som har det huvudsakliga ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Som förälder i Tummetotts förskola ges du möjlighet att få en större inblick i ditt barns vardag och du har också möjlighet att påverka beslut.

 

Vad krävs av dig som förälder?

En gång varje månad har vi stormöte, då bör någon av vårdnadshavarna vara på plats för att få ta del viktig information eller delge övriga föräldrar om sina egna tankar/idéer. Varje vår och höst har vi trädgårdsdag och inför terminsstart (vår/höst) har vi en gemensam städdag. Dessa dagar brukar vi kombinera med trevligheter och t ex grilla eller fika tillsammans. Var 4:e vecka städas Tummetott av föräldrar i föreningen. Det innebär ungefär 1 städning per förälder och år. Vi har även ”trädgårdsveckor” några gånger per år beroende på antal medlemmar, det kan exempelvis innebära klippning av gräsmatta. Utöver detta kan du som förälder välja att vikariera i barngruppen, delta i styrelsearbete eller hjälpa till med diverse reparationsarbeten. Du kan alltså själv vara med och påverka hur mycket tid du väljer att lägga på verksamheten. Anledningen till att vi föräldrar deltar på detta sätt är för att skapa trygghet för våra barn och få en god sammanhållning där alla känner sig delaktiga. Det innebär också att vi kan hålla ner kostnader för verksamheten och behålla Tummetotts egenskap i form av en mindre förskola.