Tummetott

förskolan

Tummetotts förskola är belägen i ett bostadsområde i Norra Prästslätten i Karlshamn med naturen runt hörnet. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ och genom ett nära samarbete med personalen så är du som förälder väldigt delaktig i barnens vardag. 

IMG_3268
crayons, coloring book, coloring

Pedagogisk verksamhet

På Tummetott ser vi lek som ett lärande och vi vill att barnen ska känna empati för varandra och se olikheter som en tillgång. Vi använder utemiljön till att skapa mötesplatser för samspel och kommunikation. Genom att dokumentera barnens vardag får föräldrarna en inblick i barnens vistelse och personalen kan utvärdera och utveckla sitt arbetssätt.  

föräldrainsats

Som medlem i föräldrakooperativet får du vara mer delaktig i ditt barns vardag och även möjligheten att påverka beslut som rör förskolan. Vi har gemensamma aktiviteter som t.ex. städdagar och stormöten samt individuella aktiviteter som trädgårdsveckor och arbete i barngruppen.  

aktiv sedan 1990

Föräldrakooperativet Tummetott är den lilla förskolan med det stora hjärtat.

Vi finns i ett bostadsområde i Norra Prästslätten i Karlshamn. Vi vill att barnen ska vara aktiva i sitt eget lärande och personalen arbetar dagligen med att barnen bl.a. ska lära sig att samarbeta, känna empati och se allas lika värde. Vi lägger stor vikt vid att du som förälder ska känna delaktighet i ditt barns vardag på Tummetott och att du ska känna en gemenskap och trygghet. Genom städdagar och trädgårdsveckor hjälps vi åt att skapa en bra miljö för barnen och genom stormöten och föreningsstämmor kan vi vara med och påverka beslut som rör förskolan. Vi har årliga traditioner såsom påskfest, Tummetott-loppet och adventspynt. 

Tummetott & Personal

Verksamhet

Förskolan ligger i ett lugnt bostadsområde med naturen inpå knuten. Personal, barn och föräldrar samarbetar för att tillsammans göra en fantastisk förskoleverksamhet. Personalen är lyhörd, kreativ och omtänksam samt vill ständigt utvecklas och lära nytt.  

Vision

Vi skapar en gemenskap och trygghet som följer med familjerna vidare i livet.

värderingar