Pedagogisk verksamhet

IMG_0296  IMG_0598  IMG_0740  IMG_0811

På Tummetott arbetar vi för att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna. Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö98/10. Detta innebär bl. a att vi värnar om barnens rätt till lek. Vi vill att barnen ska minnas sin förskoletid som en tid fylld av glada lekminnen. Barns lärande sker genom lek och därför är vårt viktigaste uppdrag att som komplement till föräldrarna ge barnen en stimulerande och lekfylld förskolevistelse.

Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska kunna genomföra sina egna idéer och göra nya upptäckter. Vi vill ge barnen möjlighet att göra nya erfarenheter så att de kan utvecklas och lära. Barnen ska ges tid och utrymme för sitt eget utforskande, lek och lärande. Vi vill ge barnen möjligheter till många olika uttryckssätt där de får använda alla sina sinnen.

Vi arbetar med att stärka alla barns självkänsla och självförtroende och lär om hur man är en god kamrat. I våra härliga utemiljöer lär vi oss värna om naturen och allt levande. Vi har ett nära samarbete med er föräldrar, med regelbundna utvecklingssamtal och framförallt finns en öppen daglig dialog mellan pedagogerna och er föräldrar.

//Pedagogerna

Theme: Overlay by Kaira 073 1417 625
Tranbärsstigen 1, 374 40 Karlshamn